Skip to main content

Keuring & Inspectie

Op het gebied van veiligheid en in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat de ter beschikbare arbeidsmiddelen denk o.a. motorvoertuigen, elektrische installaties, elektrische apparaten en toestellen, draagbaar klimmaterieel, goederen stellingen, enz. enz. veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever c.q. opdrachtgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers en inleners. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels. De werkgever c.q. opdrachtgever zal ook aansprakelijk gesteld kunnen worden als er op zijn werklocatie een ongeval voordoet met apparatuur wat niet zijn eigendom is zoals gehuurd of van ingeleend personeel zowel van detacheringbureaus als mede zelfstandige werkende personen . 

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van diverse normen concreet uitgewerkt. Denk aan;
nen3140, bestaande elektrische installatie en arbeidsmiddelen
nen1010, elektrische installatie nieuwe installaties
nen2484 nen-en131, klimmaterieel/ladders en trappen
nen-en1004, rolsteiger onderdelen
nen360-361-365, val bescherming met lijnspanners, valharnassen, systemen voor valbeveiliging

De strekking in deze normen zijn dat de arbeidsmiddelen periodieke geïnspecteerd worden door een bevoegd, deskundig persoon.

De inspectie zelf houd in dat er zowel visuele gecontroleerd en waar nodig meting en beproeving worden uitgevoerd en niet te vergeten een aantoonbare inspectie administratie word bij gehouden.

OG Onderhoud kan de meeste van deze inspecties voor u verzorgen.

Wat u zelf al eventueel kunt doen:
Zorg ervoor dat uw arbeidsmiddelen is voorzien van een duidelijk registratie nummer
Voer zelf een eerste visuele inspectie uit zoals: geen beschadigingen aan
arbeidsmiddelen is er een instructieboekje en duidelijk type plaatje aanwezig op
de arbeidsmiddelen zijn de arbeidsmiddelen schoon.
Lijst aanbieden met de te gekeurde arbeidsmiddelen.

Voor een vrijblijvende offerte neem contact op met
Peter Koppert,

OG Onderhoud Nederland 0655-858776